ipv6Η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες, καλείται να επιταχύνει την προώθηση της νέας τεχνολογίας IPv6, μετά τη σταδιακή εξάντληση των διαδικτυακών διευθύνσεων που βασίζονται στην παλαιότερη τεχνολογία IPv4.

Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής και κάθε άλλη συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο λαμβάνει και χρησιμοποιεί μια μοναδική δημόσια διεύθυνση IPv4, με την οποία αναγνωρίζεται από τις άλλες συσκευές. Όμως η εκρηκτική διεθνώς αύξηση των χρηστών και των συσκευών στο Διαδίκτυο οδήγησε στην ταχύτερη του αναμενομένου εξάντληση των διαθέσιμων διευθύνσεων του IPv4. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σχεδιάστηκε η νέα έκδοση IPv6.

Ο διεθνής οργανισμός IANA (Internet Assigned Numbers Authority), υπεύθυνος για τον παγκόσμιο συντονισμό ζητημάτων που αφορούν στο Διαδίκτυο, ανέθεσε πλέον και τις τελευταίες διευθύνσεις IPv4 από τον παγκόσμιο χώρο διευθύνσεων. Από την πλευρά τους, οι περιφερειακοί καταχωρητές διευθύνσεων Διαδικτύου (Regional Internet Registries-RIR) θα διαθέσουν, με τη σειρά τους, τις τελευταίες διευθύνσεις IPv4, πιθανότατα μέχρι τον Ιούλιο του 2011.

Η εξάντληση των διευθύνσεων είχε προβλεφθεί από τον οργανισμό προτυποποίησης Internet Engineering Task Force (IETF) πριν 20 χρόνια, οπότε και ξεκίνησε την ανάπτυξη της τεχνολογίας IPv6. Το 1999, δημιουργήθηκε το παγκόσμιο Φόρουμ IPv6, με στόχο την εκπαίδευση και την ενημέρωση του κοινού για την νέα τεχνολογία IPv6. Το IPv6 Forum (www.ipv6forum.com) είναι μία διεθνής ένωση, αποτελούμενη από κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, εθνικά δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης κλπ., με στόχο την προώθηση της τεχνολογίας IPv6.

Η νέα τεχνολογία IPv6, που θα επιτρέψει την καταχώρηση τρισεκατομμυρίων νέων διευθύνσεων, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να υλοποιήσει την περαιτέρω ανάπτυξή του Ίντερνετ για τις επόμενες γενεές χρηστών, οι οποίοι δεν θα έχουν πια ανάλογα προβλήματα. Το παγκόσμιο Φόρουμ IPv6 συστήνει σε όσους δραστηριοποιούνται σε τομείς τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, να αξιοποιήσουν την επόμενη διετία για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου IPv6. Όπως επισημαίνει, "για την ποιοτική εφαρμογή της νέας τεχνολογίας απαιτείται χρόνος. Ξεκινώντας αργά και καθυστερώντας την όλη διαδικασία, τίθεται σε κίνδυνο η τελική ποιότητα του αποτελέσματος και αυξάνει το απαιτούμενο κόστος".

Η έγκαιρη εφαρμογή της τεχνολογίας IPv6 είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, δήλωσε ο καθηγητής Παναγιώτης Τσανάκας, πρόεδρος της ΕΔΕΤ Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας), εκ μέρους της Ελληνικής Ομάδας Δράσης για την Προώθηση της Τεχνολογίας IPv6 (http://www.ipv6-taskforce.gr/).

"Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα πρέπει να εντείνουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας. Το ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ και η πληθώρα των εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων πρωτοστατούν στην προσπάθεια αυτή, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζεται η σημαντική πρόοδος από τους άλλους κυβερνητικούς και εμπορικούς φορείς", πρόσθεσε ο κ.Τσανάκας.

Στόχος της Ελληνικής Ομάδας Δράσης IPv6, που δημιουργήθηκε από τις αρχές του 2009, είναι η προώθηση της χρήσης του πρωτοκόλλου IPv6 στη χώρα μας, μέσω της συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων εταιριών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά και το ερευνητικό δυναμικό της χώρας.

Στην εθνική Oμάδα Δράσης IPv6 συμμετέχουν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), δημόσιοι οργανισμοί, φορείς, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, εταιρίες δικτυακού υλικού, λογισμικού & υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες της Hellenic IPv6 Task Force, η οποία συμμετέχει στις αντίστοιχες προσπάθειες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβάνουν:

* Παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή αγορά.

* Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην ελληνική αγορά.

* Οργάνωση συναντήσεων και αναζήτηση μοντέλων συνεργασίας μεταξύ εταιριών, ερευνητικών φορέων και οργανισμών του Δημοσίου.

* Παρακολούθηση της χρήσης και παροχής υπηρεσιών με βάση την τεχνολογία IPv6.

* Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών χρήσης της τεχνολογίας και διάχυση τεχνικών πληροφοριών.Σύνδεση

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 116 επισκέπτες και κανένα μέλος