Ιστοσελίδες που αφορούν την επιστήμη, την έρευνα καθώς και τεχνολογικά προϊόντα.

Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.)
Οι δραστηριότητες του Ι.Π. επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε πληροφοριακά συστήματα, συστήματα διαχείρισης δεδομένων και γνώσεων, ανάκτηση πληροφοριών, πολιτισμικά πληροφοριακά συστήματα, επεξεργασία και αναγνώριση εικόνων, μηχανική όραση, τεχνολογίες αισθητήρων, ρομποτική, κινητές και ασύρματες τηλεπικοινωνίες, διαχείριση δικτύων, αρχιτεκτονική υπολογιστών, σχεδίαση VLSI, εποπτεία δικτύων, ασφάλεια συστημάτων και δικτύων, σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή, επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής, εικονική πραγματικότητα, καθολική πρόσβαση και ευχρηστία, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Υγεία, καθώς και υποστηρικτικές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρίες.

Ινστιτούτο Ερευνών/Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΝΑ)
Το ΙΝΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει τον επιστημονικό πυρήνα ο οποίος θα μελετά, θα αναλύει και θα προσεγγίζει επιστημονικά και οργανωμένα τις εξελίξεις στην αγορά τηλεπικοινωνιών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επιστημονικές Ειδήσεις
Τα νέα της επιστήμης στο διαδίκτυο από το sciencenews.gr.

Ελληνική Τεχνολογία Ρομποτικής
Ελληνική εταιρία με αντικείμενο τα συστήματα ρομποτικής, υποστηριζόμενη από Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα και εταιρίες.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
Αποστολή του ΕΚΕΤΑ είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ιδίως στους τομείς: α) Τεχνικής Φυσικών και Χημικών Διεργασιών, β) Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, γ) Μεταφορών, δ) Αγροτικής παραγωγής και παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων και ε) Τεχνολογίας αξιοποίησης στερεών καυσίμων υλών και των παραπροϊόντων τους.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Οι επιστημονικές δραστηριότητες του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ πραγματοποιούνται σε οκτώ, διοικητικά αυτόνομα, Ινστιτούτα, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν τομείς όπως νανοτεχνολογία, μικροσυστήματα, ολοκληρωμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, σύγχρονες τεχνολογίες για την πολιτισμική κληρονομιά, έλεγχος περιβαλλοντικών ρύπων, πυρηνική τεχνολογία & ακτινοπροστασία, τεχνολογίες επιταχυντικών συστημάτων και ανιχνευτικών διατάξεων, παρασκευή και χαρακτηρισμός καινοτόμων υλικών, βιοδραστικά μόρια, φυσικά προϊόντα και βιοτεχνολογία, τεχνολογίες φαρμάκων και διαγνωστικών, τηλεϊατρική, κ.α..

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.)
Το Ε.Δ.Ε.Τ. παρέχει στην Ελληνική Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες εθνικής διασύνδεσης Ιντερνετ υψηλής χωρητικότητας.

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)
Οι σκοποί του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. είναι μεταξύ άλλων η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην τεχνολογία υπολογιστών, η ανάπτυξη τεχνολογίας και η μεταφορά τεχνογνωσίας.

ΙΝΑ
Ινστιτούτο Μελετών Ερευνών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η ΕΠΥ είναι Επιστημονικός Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες της Πληροφορικής, των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και άλλων σχετιζόμενων κλάδων.

Lab Tests Online
Πηγή πληροφοριών για το ευρύ κοινό, σχετικά με εργαστηριακές εξετάσεις, από επιστήμονες των διαγνωστικών εργαστηρίων.


Σύνδεση

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 72 επισκέπτες και κανένα μέλος