Α.Σ.Ε.Π.
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

ΑΓ.Α.ΠΑ.Ν.
Το ΑΓΑΠΑΝ είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο φιλανθρωπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Ανακουφιστική Συμπονετική Παρηγορητική Αγωγή ΕΛΛΑΣ.

Γιατροί του Κόσμου
Οι Γιατροί του Κόσμου, παρέχουν τη βοήθεια τους σε θύματα σεισμών, πλημμύρων, πυρκαγιών, σε πολέμους και μετακινήσεις προσφύγων, όπου και αν παραστεί ανάγκη.

Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Προσφορά βοήθειας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης, στα θύματα που προκαλούνται είτε από φυσικούς είτε από ανθρώπινους παράγοντες, σε όσους υποφέρουν εξαιτίας εξεγέρσεων, χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, φιλοσοφική ή πολιτική διάκριση.

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελληνική ύπαιθρο. Στόχος η ολοκληρωμένη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών και η παροχή ειδικής τεχνογνωσίας για τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.ΟΣ.Ε.Α.)
Η Π.ΟΣ.Ε.Α. έχει σκοπό την ενοποίηση των διευθύνσεων των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ι.Κ.Α.
Η επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΙΝ.ΚΑ.
Ινστιτούτο Καταναλωτών. Η οργάνωση του ΙΝΚΑ έχει αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση, υποστήριξη, εκπροσώπηση και προστασία του καταναλωτή.

ΚΕ.Π.ΚΑ
Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών αφορά οτιδήποτε σχετικό με την προστασία των καταναλωτών.

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επιλαμβάνεται των προβλημάτων που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους τόσο με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και με τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο.Α.Ε.Δ.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
O OΕΚ είναι ο κύριος φορέας κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα. Αποτελεί όργανο άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής και ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο κατασκευαστικό φορέα κατοικίας.

Το Χαμόγελο του Παιδιού
Το Χαμόγελο του Παιδιού.

One Earth
Μη Κυβερνητική οργάνωση με την ιδέα μιας κοινωνίας που αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών και κάθε ενός ξεχωριστά.

Συνήγορος του Πολίτη
Η επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού η οποίο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες πολίτες.

Σύλλογος Βοηθείας Παιδιών Αιθιοπίας
Ο Σύλλογος Βοηθείας των Παιδιών της Αιθιοπίας είναι μια αμιγώς Ελληνική καινοτομία στο διεθνή χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης.

UNICEF
Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

WWF Ελλάς
Η στρατηγική του WWF Ελλάς εστιάζεται στην προστασία τριών βασικών οικοσυστημάτων: των δασών, των υγροτόπων, και της θάλασσας, μαζί με την παράκτια ζώνη.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Η επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ελλάδα Καθαρή
Μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός φορέας, με σκοπό τη βελτίωση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης, μέσω της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης του ελληνικού κοινού σε θέματα περιβάλλοντος.

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)
Σύμβουλος Επαγγελματικού προσανατολισμού, Ευκαιρίες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Σκοπός της εταιρίας, η ανάπτυξη της πρόνοιας για τα άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στον τόπο μας.

ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Eπιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έτος ίδρυσης το 2001. Προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

safenet
Ελληνικό όργανο αυτορύθμισης για το περιεχόμενο του INTERNET

Dart
Ομάδα Δράσης για τη Ψηφιακή Ασφάλεια (Digital Awareness and Response to Threats)
Άμεσος στόχος της ομάδας είναι η ενημέρωση των πολιτών, η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Διαδικτυακός Τόπος του Ελληνικού Κόμβου Ασφαλούς Διαδικτύου
Διαδικτυακός Τόπος του Ελληνικού Κόμβου Ασφαλούς Διαδικτύου

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο διασυνδέει και παρέχει υπηρεσίες τηλεματικής σε 14.390 σχολεία, 2.937 διοικητικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ και προσωποποιημένη πρόσβαση σε 73.474 εκπαιδευτικούς και 22.069 μαθητές Γυμνασίου.

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Αποστολή της Αρχής αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006.

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ)
Σκοπός του Οργανισμού, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του, είναι η διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα έργα που έχουν συνθέσει ή/και συγγράψει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται να συνθέσουν ή/και να συγγράψουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι με αυτόν δημιουργοί /δικαιούχοι μουσικών έργων.

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ αποτελεί τον πρώτο θεσμοθετημένο φορέα παρακολούθησης για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Όραμά του είναι να αποτελέσει κεντρική πηγή έγκυρης πληροφόρησης και βασικό φορέα διαμόρφωσης προτάσεων αναφορικά με τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην πρόοδο της χώρας.


Σύνδεση

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 109 επισκέπτες και κανένα μέλος